Iz župe


"Bog ne gleda na naše ostvarivanje, nego na našu dobru volju. Naš jedini cilj mora biti Boga razveseljavati."

- sv. Mala Terezija od Djetata Isusa