Zanimljivosti iz života Crkve


"Moj je poziv ljubav!"

- sv. Mala Terezija od Djetata Isusa