Zanimljivosti iz života Crkve


"Krist je moja ljubav, On je cijeli moj život!"

- sv. Mala Terezija od Djetata Isusa