"Shvatila sam da su bez ljubavi sva djela samo ništa, pa i najsjajnija kao uskrisivanje mrtvih."

- sv. Mala Terezija od Djetata Isusa