"Ljubav nas obuzima samo onoliko koliko joj se predamo."

- sv. Mala Terezija od Djetata Isusa